Home / Unit Kerja / Lembaga Teknis


KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

kota medan

 

1. Nama Unit Kerja
:
Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan
       
2. Alamat/Telp. Kantor
:
Jl. Pinang Baris No. 114-A Medan
Telp. 8453192
       
3. Tugas Pokok
:
1. Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Kantor Polisi Pamong Praja Kota Medan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan termasuk penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

       
4. Fungsi
:
1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;

2. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap pelanggaraan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (bersifat preventif) ;

3. Mengadakan kegiatan dan tindakan operasional guna penegakan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan proses peradilan sesuai dengan prosedur ;

5. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

       
5. Visi
:
"Mencegah pelanggaran Perda dan Ketentuan
yang berlaku (Preventif) serta bila dipandang perlu mengadakan tindakan Operasional (Refressif)"
       
6. Misi
:

Mengutamakan pembinaan, pengarahan dan himbauan kepada setiap lapisan masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran.

       
7. Bagan Organisasi
:
 Top